2. mars 2007

Draumir

62) Å risse inn. Noen utydelige riss i selvets fosterhinne. Tegn som ikke kan tydes, men er der. At de er der viser natta, når drømmenes fabrikker durer og går. Drømmenes piper ryker, produktene er utydelige, men sanne, og svært ettertraktede for den som etterpå våkner, og er ute av det hele (Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman, s. 174)

Eg er oppteken av draumane.
Draumetydinga, den vitskaplege draumetydinga, har eg aldri hatt særleg tillit til:
"Drøymer du om ein benk betyr det at du er satt"
Eg er likevel oppteken av draumane mine og av kvifor eg har drøymt dei.

Ingen kommentarer: