10. februar 2009

Resirkulering

Noko forseinka høyrte eg ein episode av Bok i P2 i dag på veg til jobb, der m.a. denne polfararen Børge Ausland blei intervjua om uttalingane han har kome med vedrørande Kjell Askildsens manglande egnethet der ute i is-audet.

Og det er greitt nok, det.
At Hobbiten er meir oppkvikkande enn Thomas F´s siste nedtegnelser til almenheten, når ein ligg i eit kaldt telt med frost i barten og berre 3,5 tørk med dopapir pr. dag.

Ja, Erling Kagge sa det. At han berre hadde med 3,5 tørk dopapir pr. dag. Men at han satsa på å kunne bruke dei medbrakte boksidene til ekstratørk dersom han gjekk tom. Han nemnte dette i same andedrag som han nemnte at han gjerne hadde med Det Nye Testamentet som oppbyggeleg lesestoff. Og som vi veit er det ganske mjukt og fint papir i Testamenta. Men Ousland heldt no fast ved Askildsen, han då.

Desse polfararane.

Ingen kommentarer: