4. januar 2009

jan erik vold


brått som et filmtriks
borte

ikke gått ut
av huset

ikke reist ut
av landet

er ikke mer


del av HEKT 7, frå HEKT (1966)

Ingen kommentarer: