24. november 2009

Tomas Espedal skriv


Mitt hovedanliggende, skriver jeg, på terassen, er å skrive noe jeg ikke har forutsetninger for å kunne skrive.


Forutsetninger: det jeg mestrer og kan, interesserer meg ikke. De bøkene jeg kunne ha skrevet, skriver jeg ikke. De bøkene jeg ikke skulle kunne skrive, dem vil jeg gjerne skrive.

Frå Dagbok av Tomas Espedal

Ingen kommentarer: