9. oktober 2008

Det blir Solstad

Ny helgetur i vente, denne gongen tilbake til min kjære studieby, Trondheim.

Eg har, vanen tru, vald ut høveleg reiselektyre, og denne gongen er det ei mjukinnbunden bok av Dag Solstad som får vere med: Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige.

Solstad har ein fin balanse mellom morosam, interessant og lettlese, og boka er passe tynn/ tjukk og lett.
Dessutan har ho fint omslag.

Eg er openbert oppteken av utanpåskapen, òg. Det er ingenting som ein god kombinasjon av fint ytre og godt indre. Det får vere dagens visdomsord.

Ingen kommentarer: