29. august 2008

Nytt bloggintervju

I dag har Sesselja i Frilansliv intervjua meg i eigenskap av at eg er historikar, og med fokus på historisk kjeldegransking og kor ein kan vende seg for å få tak i spennande stoff til tekstar om eit historisk tema. Vi kom sjølvsagt også så vidt inn på Ingen må vite og kjeldegranskinga som ligg til grunn for boka. Intervjuet kan lesast her.

Ingen kommentarer: