21. juli 2008

Blodskam

De som sig i de forbudne Leed imod Guds Lov, enten i Blod, eller Svogerskab, forsee, straffis paa deris Liv, og derforuden, saa fremt samme Blodskam er begangen baade med Fader og Søn, eller baade med Moder og Daatter, eller af Fader med Daatter, eller af Søn med Moder, da skulle Kroppene, naar de halshugne ere, kastis paa en Ild og opbrændis.

Kong Christian Vs Norske Lov av 1687. Frå 6. bok, Om misgierninger, 13. kapittel, Om Løsaktighed, 14. artikkel.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ingen forskjell her altså, om man var overgriper eller offer?

Aina Basso sa...

Nei, ikkje ifølgje lovteksten.